KONTAKT

Anschrift

Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung Niedersachsen e.V. (LKJ)
Leisewitzstraße 37b
D-30175 Hannover
Tel.: +49 511 600 605-56/ -50
Fax: +49 511 600 605-60


Kultur macht Schule / Kompetenznachweis Kultur^

Anja Krüger

Koordinationsbüro Niedersachsen
Tel.: +49 511 600 605-56  ·  a.krueger(a)lkjnds.de


Die Förderer des Kompetenznachweis Kultur in Niedersachsen